Ζένο Νίκολο Nicolo Zeno

Βενετός ευγενής. Υπηρέτησε στην Κύπρο ως γενικός προβλεπτής (proveditore generale) το 1564. Οι γενικοί προβλεπτές διορίζονταν από τη Βενετία για υπηρεσία 2 χρόνων και στέλνονταν στην Κύπρο όταν υπήρχε πιθανότητα πολέμου, οπότε κι ανελάμβαναν την ανώτατη διοίκηση.

 

Ο Νίκολο Ζένο αναφέρεται ότι βρισκόταν στην Κύπρο το 1564, πιθανώς όμως το έτος αυτό ήταν το δεύτερο και τελευταίο της θητείας του, γιατί το 1564 επίσης αναφέρεται στο ίδιο αξίωμα και ο Αντώνιος Βραγαδίνος. Επειδή ο προηγούμενος γνωστός γενικός προβλεπτής ήταν ο Βερνάρδος Σαγρέδο το 1562, μπορούμε να υποθέσουμε ότι ο Ζένο υπηρέτησε ως ανώτατος διοικητής της Κύπρου το 1563-1564.