Πέρσες και Κύπρος

Ελληνικές δυνάμεις πολεμούν στην Κύπρο

Επανειλημμένα ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις, κυρίως αθηναϊκές, εστάλησαν κατά των Περσών στην Κύπρο (βλέπε και λήμμα Αθήνα και Κύπρος).

 

Η πρώτη, ωστόσο, αναφερόμενη εκστρατεία Ελλήνων στην Κύπρο αναφέρεται ότι έγινε από τους Ίωνες στα χρόνια της Ιωνικής επανάστασης, που βοήθησαν τον Ονήσιλο το 499-8 π.Χ. Γίνεται επίσης, με τρόπο ασαφή, λόγος για κάθοδο Ερετριέων στις κυπριακές θάλασσες, όπου συνήψαν ναυμαχία προς τον περσικό στόλο (στον οποίο μετείχαν και Κύπριοι;).

 

Το 477 π.Χ. πάλι, ο Σπαρτιάτης στρατηγός Παυσανίας εστάλη στην Κύπρο με στόλο από 20 σπαρτιατικά και 30 αθηναϊκά καθώς κι άλλα καράβια. Ο Παυσανίας, ήρωας της ελληνικής νίκης κατά των Περσών στις Πλαταιές, είχε διαταχθεί να ελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις του νησιού, και κατόρθωσε πράγματι να ελευθερώσει όλη σχεδόν την Κύπρο (Θουκυδίδης, 1.94, 1-2, Διόδωρος, 11.44, 1-3). Τελικά όμως αναγκάστηκε να πλεύσει στο Βυζάντιο, αφήνοντας το έργο του στην Κύπρο ημιτελές (βλέπε και λήμμα Παυσανίας).

 

Το 461 π.Χ. ανελήφθη μια νέα εκστρατεία στην Κύπρο, καθαρά αθηναϊκή, με εκστρατευτικό σώμα από 200 καράβια και με αρχηγό τον Χαριτιμήδη. Όμως κι η προσπάθεια αυτή απέτυχε. Και η επόμενη προσπάθεια απελευθέρωσης της Κύπρου ήταν καθαρά αθηναϊκή κι ανελήφθη από τον Κίμωνα, που όμως πέθανε ενώ πολιορκούσε το Κίτιον, με αποτέλεσμα να αποτύχει κι αυτή η εκστρατεία (βλέπε λήμμα Κίμων).

 

Οι Αθηναίοι ενίσχυσαν κατά καιρούς και τις προσπάθειες του Ευαγόρα Α', επί ημερών του οποίου πολλοί βρίσκονταν εγκατεστημένοι στην Κύπρο, ιδίως στη Σαλαμίνα. Το 387-6 π.Χ. εστάλη στην Κύπρο ο Αθηναίος Χαβρίας* με 10 τριήρεις και 800 πελταστές. Φαίνεται όμως ότι, μετά από επιτυχίες του, αναγκάστηκε ν' αποχωρήσει εξ αιτίας της Ανταλκιδείου* ειρήνης.