Ισαάκιος Αντιοχείας

Με το όνομα Ισαάκιος αναφέρεται Ελληνας (=Βυζαντινός) άρχοντας της Αντιοχείας κατά το 1197- 1198, ο οποίος κι εφοδίασε με καράβι τον Κύπριο (κατά πάσαν πιθανότητα) πειρατή κι επαναστάτη Κανάκη*, για να κάνει ο τελευταίος επιδρομές κατά της Κύπρου που ανήκε ήδη τότε στους Λουζινιανούς.

 

Σε μια από τις επιδρομές του, ο Κανάκης συνέλαβε αιχμάλωτη την τότε βασίλισσα της Κύπρου Εχίβη* (σύζυγο του βασιλιά Αμάλριχου Λουζινιανού) και τα παιδιά της, που μετέφερε στην Αντιόχεια. Τα μέλη αυτά της βασιλικής οικογένειας της Κύπρου παρελήφθησαν από τον Ισαάκιο, ο οποίος όμως τα ελευθέρωσε σύντομα, ύστερα από παρέμβαση του βασιλιά της Αρμενίας Λέοντος Β'.