Εντιάλ Edi’al

Image

Ονομασία μιας από τις δέκα πόλεις της Γιατνάνα, που αναγράφονται μαζί με τους βασιλιάδες τους στο γνωστό «πρίσμα» του Εσσαρχαδώνος που χρονολογείται στα 673/2 π.Χ. και μνημονεύει την ανοικοδόμηση του ανακτόρου στη Νινευή.

 

Γιατνάνα (Yatnana), είναι σήμερα καθολικά αποδεκτό πως είναι η Κύπρος. Η πόλη Εντιάλ ταυτίστηκε με το αρχαίο Ιδάλιον. Ως βασιλιάς της Εντιάλ αναφέρεται στο «πρίσμα» ο Ekistura (=Ακέστωρ, πιθανότατα).