Μεχμέτ Χαϊρουλλάχ πασάς Mehmed Hairullah pasha

Τούρκος κυβερνήτης της Κύπρου κατά το 1861-1862. Διάφορες πηγές τον περιγράφουν ως μέθυσο αλλά και με διάφορες άλλες αδυναμίες­­· μάλιστα ο Η. Luke γράφει χαρακτηριστικά ότι ο κυβερνήτης ήταν συνεχώς μεθυσμένος, έτσι που την εξουσία ασκούσε ουσιαστικά ο καδής.

 

Επί των ημερών του Μεχμέτ Χαϊρουλλάχ πασά εστάλη από την Κωνσταντινούπολη ένας επιθεωρητής, ο Ισιάμ μπέης, για έρευνα σχετική με τις συνθήκες διαβίωσης του κυπριακού πληθυσμού. Οι τοπικοί μουδίρες ετοίμασαν εκθέσεις εφησυχαστικές, που ανάγκασαν μάλιστα και Χριστιανούς να τις προσυπογράψουν. Σε μια περίπτωση αναφέρεται ότι το σχετικό έγγραφο υπεγράφη, ενώ το κείμενο εγράφη αργότερα, πάνω από τις υπογραφές που είχαν ήδη τεθεί!

 

Αναφέρεται επίσης ότι ο κυβερνήτης είχε επιδείξει τέτοια αμέλεια και αδιαφορία στην εκτέλεση των καθηκόντων του, ώστε είχε επιφέρει πραγματικό χάος στη διοίκηση.