Άγυρις

Image

Ιστορικό πρόσωπο, βασιλιάς στην αρχαία Κύπρο, πιθανότατα ο βασιλιάς Αναξαγόρας. Δολοφονήθηκε περί το 391 π.Χ. και ως υπαίτιος για τη δολοφονία κατηγορήθηκε ο βασιλιάς της Σαλαμίνος Ευαγόρας. Την κατηγορία διατύπωσαν οι Αμαθούσιοι, οι Κιτιείς και οι Σόλιοι, που κατάγγειλαν τον Ευαγόρα στο βασιλιά των Περσών Αρταξέρξη. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης αναφέρει ότι ο Άγυρις (Αναξαγόρας) ήταν σύμμαχος των Περσών και ότι μετά τη δολοφονία του οι Αμαθούσιοι, οι Κιτιείς και οι Σόλιοι έστειλαν πρέσβεις στον Αρταξέρξη, κατηγορώντας τον Ευαγόρα και ζητώντας την περσική βοήθεια κατά του βασιλιά της Σαλαμίνος, η οποία και παραχωρήθηκε.