Αριστόνους

Ιστορικό πρόσωπο, σωματοφύλακας του Μεγάλου Αλεξάνδρου και αργότερα στρατηγός του Περδίκκα. Ο τελευταίος, όταν πληροφορήθηκε ότι οι Κύπριοι βασιλιάδες Νικοκρέων της Σαλαμίνος, Πασικράτης των Σόλων, Νικοκλής της Πάφου και Ανδροκλής της Αμαθούντος είχαν συμμαχήσει με τον αντίπαλό του Πτολεμαίο και πολιορκούσαν το Μάριον, ετοίμασε εκστρατευτικό σώμα εναντίον τους. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Αρριανός (Τά μετά Ἀλέξανδρον), αρχηγοί του εκστρατευτικού αυτού σώματος που θα βάδιζε κατά των Κυπρίων βασιλιάδων ήσαν ο Σωσιγένης ο Ρόδιος, ο Μήδιος ο Θεσσαλός κι ο Αμύντας. Όλων δε αρχηγός είχε διοριστεί ο Αριστόνους, Μακεδόνας από την Πέλλα.

 

Είναι άγνωστο εάν η εκστρατεία αυτή πραγματοποιήθηκε τελικά και με ποια αποτελέσματα.