Γιοκλαμάς yoqlâma

Image

 Η τουρκική αυτή λέξη υποδήλωνε, κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, κυρίως την επιτόπια αναζήτηση κι εξέταση, που αφορούσε κτηματικές περιουσίες. Κατ' ακολουθίαν, γιοκλαμάς ονομαζόταν και το σχετικό επίσημο έγγραφο ελέγχου των κτημάτων, που γινόταν προτού εκδοθεί και για να εκδοθεί τίτλος ιδιοκτησίας (hügget).

 

Τα καταρτιζόμενα από τους τοπικούς διοικητικούς λειτουργούς κάθε περιοχής βιβλία ελέγχου που αφορούσαν τις κτηματικές περιουσίες και ιδιοκτησίες, ονομάζονταν γιοκλαμά ντεφτερί (yoqlâma defteri).

 

Τέτοια έγγραφα, της εποχής της Τουρκοκρατίας, σώζονται πολλά από την Κύπρο.