Καλλιπάριος

Image

Βυζαντινός αξιωματούχος, κριτής καί ἐξισωτής, φημισμένος τόσο για την ακεραιότητα του χαρακτήρα και την εντιμότητά του, όσο και για την προσήλωσή του στις αρχές της δικαιοσύνης.  Ο Καλλιπάριος εστάλη στην Κύπρο για υπηρεσία, στα τέλη του 11ου αιώνα, από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Αλέξιο Α' Κομνηνό, αμέσως μετά την καταστολή του κινήματος του Βυζαντινού δούκα της Κύπρου Ραψομάτη  από τον γαμπρό του αυτοκράτορα Ιωάννη Δούκα βοηθούμενο από τον στρατιωτικό Μανουήλ Βουτουμίτη.

 

Πιθανότατα, ο δούκας της Κύπρου Ραψομάτης είχε προχωρήσει στη διενέργεια του επαναστατικού κινήματός του (που έγινε σε συνεννόηση και συνεργασία του με το δούκα της Κρήτης Καρύκη και τον εμίρη της Συρίας Τζαχά), εκμεταλλευόμενος την λαϊκή αγανάκτηση που είχε προκληθεί στην Κύπρο εξαιτίας αδικιών. Ακριβώς η ανάγκη της δίκαιης εφαρμογής των φορολογικών νόμων και γενικότερα της απονομής δικαιοσύνης, ήταν που οδήγησε ίσως στην αυτοκρατορική απόφαση για διορισμό στην Κύπρο του Καλλιπάριου. Μαζί με τον Καλλιπάριο, ο Αλέξιος Α' Κομνηνός διόρισε ως στρατιωτικό διοικητή της Κύπρου τον Ευμάθιο Φιλοκάλη, τον οποίο εφοδίασε με πολεμικά πλοία και ιππικό.

 

Πηγή:

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια