Καπετάνιος capitano

Image

Κατά την περίοδο της κατοχής της Κύπρου από τη Βενετία (1489 -1570/71), το αξίωμα του καπετάνιου της Αμμοχώστου ή, όπως ελέγετο διαφορετικά, του καπετάνιου της Κύπρου, ήταν ένα από τα τέσσερα ανώτατα στη διοικητική ιεραρχία του νησιού. Βλέπε λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο «Διοικητική Δομή» του λήμματος Βενετία και Κύπρος καθώς και τον κατάλογο γνωστών καπετάνιων.