Βενιέρο Λεονάρντο Leonardo Veniero

Image

Βενετός ευγενής που υπηρέτησε ως καπετάνιος της Αμμοχώστου για 2 χρόνια (για τόσο διάστημα διορίζονταν οι αξιωματούχοι της Κύπρου κατά τη Βενετοκρατία), από το 1535 μέχρι το 1537.