Γεώργιος πρωτοπαπάς Λεμεσού

Συνυπογράφει ένα επίσημο έγγραφο των Κυπρίων ιεραρχών προς τον βασιλιά Φίλιππο Γ' της Ισπανίας, στις 3.2.1609, γι’ απελευθέρωση της Κύπρου από τους Τούρκους. Αναφέρεται επίσης σε έγγραφο του Κυπρίου Λοΐζου Σκουτάρη (άνοιξη του 1610) προς τον ίδιο βασιλιά, στο οποίο αναλύονται προτάσεις των ιδίων και άλλων (π.χ. του δραγομάνου του πασά της Κύπρου Γουνέμη), που μαζεύτηκαν μυστικά και τις συζήτησαν.