Πετρακίδης Κωστής

Image

Κύπριος αγωνιστής στην ελληνική επανάσταση του 1821. Καταγόταν από την Κυθρέα και στην επαναστατημένη Ελλάδα πήγε ως εθελοντής. Υπηρέτησε υπό τις διαταγές διαφόρων οπλαρχηγών. Επέζησε και, σε αντίθεση προς πολλούς άλλους Κυπρίους αγωνιστές που παρέμειναν στην απελευθερωμένη Ελλάδα και δημιούργησαν οικογένειες, ο Κωστής Πετρακίδης επέστρεψε αργότερα στην Κύπρο κι έζησε στο χωριό του.

 

Ο Κωστής Πετρακίδης ήταν και ποιητής. Έγραψε ποιήματα στο κυπριακό γλωσσικό ιδίωμα της εποχής του. Μάλιστα ένα ποίημα για την Κυθρέα που ο Αθανάσιος Σακελλάριος παραθέτει (Τά Κυπριακά, τόμος Β΄, 1891, σσ. 64-65) ως Ἆσμα ἀνώνυμον, θεωρείται τώρα ότι ανήκε στον Κωστή Πετρακίδη που, μάλιστα, το είχε συνθέσει μετά την επιστροφή του στην Κύπρο από την Ελλάδα (βλέπε και άρθρο του Κ.Π. Κύρρη «Ἡ Κυθρέα: Ἱστορικό Διάγραμμα», στο περιοδικό Κυπριακός Λόγος, έτος 8ον, αρ. 44-45, 1976, σ. 116, όπου επίσης παρατίθεται το ποίημα, ως «ένα από μια σειρά από συγκλονιστικά λυρικά και αγωνιστικά μαζί τραγούδια» του Κωστή Πετρακίδη).

 

Πηγή

Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαίδεια