Πέλοψ Πέλοπος

Έλληνας ανώτατος αξιωματούχος, στρατηγός (=κυβερνήτης) της Κύπρου κατά τα Ελληνιστικά χρόνια και, συγκεκριμένα, κατά και περί το 217 π.Χ.

 

Ο Πέλοψ είναι ο δεύτερος απ’ όσους στρατηγούς της Κύπρου μας είναι γνωστοί, μετά τον Μενέλαο (αδελφό του Πτολεμαίου), που είχε υπηρετήσει κατά τα τέλη του 4ου π.Χ. αιώνα στο ανώτατο αξίωμα του κυβερνήτη της Κύπρου. (Ο Πέλοψ μπορεί να θεωρηθεί ακόμη κι ως ο τρίτος γνωστός στρατηγός, εάν λογαριάσουμε ως πρώτον τον βασιλιά της Σαλαμίνος Νικοκρέοντα που είχε διοριστεί από τον Πτολεμαίο Α΄ κυβερνήτης ολόκληρης της Κύπρου το 312-311 π.Χ.).

 

Ο στρατηγός Πέλοψ, γιος του Πέλοπος, μας είναι γνωστός από δυο επιγραφές που έχουν βρεθεί, αφιερωματικές προς τιμήν της συζύγου του Μυρσίνης.