Βερενίκη

Image

Βασίλισσα της Αιγύπτου και της Κύπρου, σύζυγος του Πτολεμαίου Γ' Ευεργέτη Α' (246-221 π.Χ.). Γνωστό είναι το επεισόδιο της πλεξούδας των μαλλιών της Βερενίκης: Όταν ο Πτολεμαίος βρισκόταν σε εκστρατεία στη Συρία, η σύζυγός του αφιέρωσε στους θεούς τα μαλλιά της, δεόμενη για την ασφαλή επιστροφή του. Η πλεξούδα όμως εξαφανίστηκε κι ο αστρονόμος Κόνων την ανακάλυψε στον ουρανό όπου μεταμορφώθηκε σε αστερισμό που φέρει και σήμερα την ονομασία Κόμη της Βερενίκης. Είναι αστερισμός του βορείου ημισφαιρίου αποτελούμενος από 37 αστέρια σε τριγωνικό σχηματισμό. Είναι ο μοναδικός αστερισμός του οποίου το όνομα έφερε ιστορικό και όχι μυθολογικό πρόσωπο. Ο ποιητής Καλλίμαχος αφιέρωσε στη Βερενίκη ένα ποίημα με τίτλο Βερενίκης πλόκαμος.

 

Η Βερενίκη θεοποιήθηκε μαζί με τον σύζυγό της Πτολεμαίο Γ' Ευεργέτη, και μαζί λατρεύτηκαν και στην Κύπρο. Σε επιγραφή του 3ου π.Χ. αι. που βρέθηκε στην Κύπρο (πιθανόν στη Σαλαμίνα) και που σήμερα βρίσκεται στο Βρεττανικό Μουσείο, υπάρχει η αφιέρωση:

 

Σαράπιδι

Βασιλεῖ Πτολ[εμαίῳ]

[βασ]ιλίσσῃ Βε[ρενίκῃ]

Θεοῖς εὐερ[γ]έ[ταις,]

Φιλῖνος Φιλοτί[μου]

Ἀθηναῖο[ς.]

 

Δηλαδή κάποιος Αθηναίος Φιλίνος αφιέρωσε άγαλμα στον θεό Σάραπι, καθώς και στους «θεούς Ευεργέτες» Πτολεμαίο και Βερενίκη.

 

Την Βερενίκη ύμνησε κι ο Θεόκριτος, που τραγουδώντας τη θεά Αφροδίτη, λέει μεταξύ άλλων:

 

Κύπρι Διωναία,   τύ μέν ἀθανάταν ἀπό θνατᾶς,

ἀνθρώπων ὡς μῦθος, ἐποίησας Βερενίκαν,

ἀμβροσίαν ἐς στῆθος ἀποστάξασα γυναικός ...

 

Σε μετάφραση:

 

Κύπριδα Διωναία, εσύ από θνητή αθάνατη

όπως λεν οι άνθρωποι, έκαμες την Βερενίκη,

αμβροσία σταλάζοντας στα γυναικεία της στήθεια....

Φώτο Γκάλερι

Image
Image