Θουκυδίδης

Image

Αθηναίος ιστορικός του 5ου αιώνα π.Χ. Γεννήθηκε το 470 και πέθανε το 396 π.Χ. Ο Θουκυδίδης θεωρείται ο μεγαλύτερος ιστορικός του αρχαίου κόσμου. Υπήρξε ο πρώτος που ανήγαγε την ιστορία από την απλή και κάποτε αφελή καταγραφή γεγονότων και ασήμαντων περιστατικών σε επιστημονική έρευνα και συγγραφή. Αναζητώντας τις αιτίες των ιστορικών γεγονότων στην ανθρώπινη φύση και όχι στις επεμβάσεις των θεών, απομακρύνθηκε από τη σφαίρα του μύθου και αναδείχθηκε μεγάλος ιστορικός και πολιτικός φιλόσοφος. Με την Ιστορία του άφησε στους μεταγενέστερους πρότυπο ιστορικής μεθόδου και, όπως έγραψε ο ίδιος, «αιώνιο απόκτημα».

 

Αντικείμενο της ιστορίας του είναι ο Πελοποννησιακός πόλεμος (431-404 π.Χ.), του οποίου τα γεγονότα ιστορεί μέχρι το 411. Το κείμενο της ιστορίας του, κάτω από τον τίτλο Ἱστορίαι ή Ξυγγραφή είναι χωρισμένο από τους αλεξανδρινούς φιλολόγους σε οκτώ «βιβλία».

 

Η παρουσία της Κύπρου στο έργο του Θουκυδίδη είναι πολύ ισχνή. Η Κύπρος δεν αποτέλεσε θέατρο γεγονότων κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο και δεν επηρεάστηκε απ' αυτόν. Οι λιγοστές αναφορές του Θουκυδίδη στην Κύπρο ανάγονται στην περίοδο 477 ως 449 π.Χ. και περιέχονται στο πρώτο, εισαγωγικό, βιβλίο των Ιστοριών του, που αποτελεί μιαν αναδρομή στην παλαιότερη ιστορία της Ελλάδος.

 

Τα τριανταπέντε χρόνια (480 - 445) που ακολούθησαν τους Περσικούς πολέμους, σημαδεύονται από τις εκστρατείες των Ελλήνων στην Ανατολή για την απελευθέρωση ελληνικών εδαφών από τους Πέρσες. Μια από τις εκστρατείες αυτές ήταν του Σπαρτιάτη στρατηγού Παυσανία το 477. Κατά τον Θουκυδίδη (Α.94,1-2) ο Παυσανίας με είκοσι πελοποννησιακά πλοία, τριάντα αθηναϊκά και αριθμό άλλων συμμαχικών, εξεστράτευσε στην Κύπρο και υπέταξε το πιο μεγάλο μέρος της. Σε άλλο σημείο (Α.128.5) ο ιστορικός γράφει ότι μετά την αναχώρησή του από την Κύπρο, ο Σπαρτιάτης στρατηγός κυρίευσε το Βυζάντιο.

 

Μια δεύτερη αναφορά του Θουκυδίδη στην Κύπρο γίνεται για γεγονότα του 459 π.Χ. (Α. 104.1-2). Τη χρονιά αυτή ο βασιλιάς των Λιβύων Ινάρως ξεσήκωσε το μεγαλύτερο μέρος της Αιγύπτου σε επανάσταση εναντίον των Περσών και κάλεσε σε βοήθειά του τους Αθηναίους. Αυτοί, που έτυχε τότε να διεξάγουν επιχειρήσεις στην Κύπρο με διακόσια πλοία, τις διέκοψαν προσωρινά και έσπευσαν στην Αίγυπτο να βοηθήσουν τον Ινάρω.

 

Ο Θουκυδίδης αναφέρεται επίσης με συντομία και στην αθηναϊκή εκστρατεία στην Κύπρο το 449 π.Χ., στη διάρκεια της οποίας πέθανε ο Αθηναίος στρατηγός Κίμων. Ο ιστορικός μιλά για την πολιορκία του Κιτίου, τη διακοπή της λόγω του θανάτου του Κίμωνος και επισιτιστικών δυσχερειών, τη ναυμαχία και πεζομαχία των Αθηναίων στην κυπριακή Σαλαμίνα και τη νίκη τους πάνω στις εχθρικές δυνάμεις των Κιλίκων και των Φοινίκων.

Φώτο Γκάλερι

Image
Image