Αργείοι

Image

Κάτοικοι της ελληνικής πόλης Άργος, στην Πελοπόννησο, και γενικότερα κάτοικοι της Αργολίδος, δηλαδή της περιοχής γύρω από την πόλη Άργος, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Αργείοι άποικοι είχαν, στα αρχαιότατα χρόνια, εγκατασταθεί στην Κύπρο (βλέπε λήμμα Αργολίς, καθώς και λήμμα Ελλάς και Κύπρος).