Πατροκλής Πατροκλέους

Image

Πρόσωπο της αρχαίας Κύπρου. Σύμφωνα με επιγραφή σε βάση αγάλματος από την Παλαίπαφο, που δημοσιεύθηκε το 1888, ο Πατροκλής με τη γυναίκα του Απολλωνία, κόρη του Κρατερού, ίδρυσαν στην πόλη «Τυχαίον», ναό δηλαδή της θεάς Τύχης. Ο Πατροκλής και η γυναίκα του χαρακτηρίζονται όχι μόνο ως κτίτορες αλλά και ως αρχιερείς δια βίου της Τύχης στην πρωτεύουσα Πάφο. Ο τίτλος του αρχιερέως τους δόθηκε τιμητικά για τη γενναιοδωρία τους να χτίσουν τον ναό. Στην επιγραφή αναφέρεται επίσης ότι το άγαλμα το οποίο συνόδευε η επιγραφή έγινε στην Παφία Αφροδίτη από το Κοινόν των Κυπρίων προς τιμήν των δυο ευεργετών.