Γάιος Ιούλιος Ηλιανός

Εξέχων πολίτης και, πιθανότατα, αξιωματούχος της Πάφου, κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Το όνομά του μαρτυρείται σε αφιερωματική επιγραφή που βρέθηκε στην Παλαίπαφο και που είναι των αρχών του 3ου μ.Χ. αιώνα. Η φθαρμένη αυτή επιγραφή δεν διέσωσε τα αξιώματα που κατείχε ο Γάιος Ιούλιος Ηλιανός. Στην επιγραφή, που ήταν χαραγμένη σε βάση αγάλματος του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρηλίου, η Πάφος αναφέρεται ως «Σεβαστή Κλαυδία Φλαβία», και ως «ιερά μητρόπολις των κατά Κύπρον πόλεων».