Σεβαστός

Τίτλος που δόθηκε το 27 π.Χ. από τη ρωμαϊκή σύγκλητο στον πρώτο Ρωμαίο αυτοκράτορα Οκταβιανό και μεταβιβάστηκε και στους διαδόχους του. Το όνομα είναι ελληνική μετάφραση του λατινικού Αύγουστος (Augustus) και μαρτυρείται σε επιγραφές από διάφορες περιοχές της Κύπρου (Παλαίπαφο, Κίτιον, Λάπηθο, Καρπασία).

 

Ο Οκταβιανός εμφανίζεται στην Κύπρο και με τις προσωνυμίες «Σεβαστός Καίσαρ», «Σεβαστός Θεός Καίσαρ» και «Σεβαστός Θεός Καίσαρ έκγονος της Αφροδίτης».