Ηρόδοτος Καρπίωνος

Στρατιωτικός αρχιτέκτονας που υπηρέτησε στην πτολεμαϊκή Κύπρο (Ελληνιστική εποχή) μαζί με τους τρεις επίσης αρχιτέκτονες αδελφούς του Άνδρονα, Καρπίωνα και Πτολεμαίο. Και οι τέσσερις φαίνεται ότι βρίσκονταν υπό τις διαταγές του Καρπίωνος, που ήταν πατέρας τους, και τον οποίο τίμησαν με άγαλμα. Η σχετική επιγραφή, χαραγμένη στη βάση του αγάλματος, βρέθηκε στην Παλαίπαφο και χρονολογήθηκε στον 2ο π.Χ. αιώνα.

 

Υπό τις διαταγές του πατέρα Καρπίωνος βρίσκονταν και οι λοιποί τεταγμένοι κατά τήν νῆσον ἀρχιτέκτονες, όπως μας πληροφορεί η επιγραφή.

 

Βλέπε και λήμμα Καρπίων.