Δήμος ο Πυριλάμπους

Τριήραρχος στην Κύπρο στα χρόνια του βασιλιά της Σαλαμίνος Ευαγόρα*. Ο Δήμος είχε μεταβεί στην Αθήνα με άλλους Κυπρίους πρέσβεις (391 π.Χ.) με σκοπό να ζητήσουν βοήθεια από τους Αθηναίους για τον Ευαγόρα. Οι Αθηναίοι πρόσφεραν 10 τριήρεις, οι Κύπριοι πρέσβεις όμως δεν είχαν αρκετά χρήματα για την επάνδρωση και αναχώρηση των πλοίων. Ο Δήμος τότε έδειξε προθυμία να συμβάλει στα έξοδα ενεχυριάζοντας στον Αριστοφάνη, πλούσιο κάτοικο των Αθηνών, ένα χρυσό κύπελλο που του είχε δωρήσει για τις υπηρεσίες του προς αυτόν ο βασιλιάς των Περσών. Από την πράξη αυτή θα έπαιρνε 16 μνας που θα ξόδευε για τις ανάγκες των πλοίων, επιστρέφοντας δε στην Κύπρο θα έστελνε στον Αριστοφάνη 20 μνας για την εξαγορά του κυπέλλου.