Μοράμπιτ Ιάκωβος Jaques Μοrabit

Πιθανότατα συγγενής του Νικολάου Μοράμπιτ. Υπηρέτησε ως στρατιωτικός στην Κύπρο κατά την έναρξη της βενετικής κυριαρχίας (1489). Του είχε ανατεθεί η περιπολία με πολεμικά καράβια γύρω από την Κύπρο, προς προστασία του νησιού από τουρκικές επιδρομές και λεηλασίες.