Κουμπάντ Kubad

Image

Τούρκος αξιωματούχος που τον Φεβρουάριο του 1570 εστάλη από τον σουλτάνο Σελίμ Β΄ στη Βενετία για «διαπραγματεύσεις», κατά τις παραμονές της ήδη προετοιμαζόμενης εκστρατείας των Τούρκων για κατάληψη της Κύπρου που κατεχόταν τότε από τη Βενετική Δημοκρατία.

 

Παρά το ότι ο σουλτάνος είχε αποστείλει τον Κουμπάντ στη Βενετία για «διαπραγματεύσεις», η Βενετία γνώριζε ήδη την απόφαση για εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο κι είχε ετοιμάσει την απάντησή της πριν ο Κουμπάντ φθάσει εκεί. Τελικά πράγματι ο Κουμπάντ είχε μεταφέρει στη Βενετία όχι διαπραγματεύσιμες προτάσεις του σουλτάνου Σελίμ αλλά τελεσίγραφο που ζητούσε την παράδοση της Κύπρου, το οποίο κι απορρίφθηκε.

 

Για την αποστολή του Κουμπάντ στη Βενετία, βλέπε λεπτομερέστερα στο λήμμα Βάρβαρος Μαρκαντώνιος.