Λητώ

Βασίλισσα της Σαλαμίνος της Κύπρου, σύζυγος του σημαντικότερου βασιλιά της πόλης Ευαγόρα Α'* (4ος π.Χ. αιώνας).

 

Μαρτυρία γι' αυτήν μας κατέλιπε ο Λουκιανός, στο έργο του Ὑπέρ τῶν Εἰκόνων (27), όπου γράφει:

 

...Λητώ δέ γυνή τις ἐγένετο Εὐαγόρου τοῦ Κυπρίων βασιλέως...

 

Δεν γνωρίζουμε εάν η Λητώ αυτή ήταν και η μητέρα του βασιλιά της Σαλαμίνος Νικοκλέους και των άλλων γιων του Ευαγόρα Α'.