Κομμανταρία ή Κομμαντερία Commanderie

Η Κομμανταρία του Τέμπλους (La Commanderia del Templi)

Image

Η Κομμανταρία του Τέμπλους (La Commanderia del Templi) αποτελούσε αρχικά ιδιοκτησία των Ναϊτών ιπποτών, με έδρα το χωριό Τέμπλος κοντά στην Κερύνεια. Το ίδιο το χωριό εξάλλου οφείλει την ονομασία του στους Ναΐτες, που ήσαν γνωστοί και ως Τεμπλάροι ή Τεμπλιώτες ή ιππότες του τάγματος του Τέμπλου επειδή ο χώρος που τους είχε αρχικά παραχωρηθεί μετά την κατάληψη των Ιεροσολύμων από τους σταυροφόρους ήταν το τέμενος Κουβάτ ες Σάχρα, κτισμένο πάνω στα ερείπια του ναού του Σολομώντος.

 

Η Κομμανταρία αυτή ήταν η μικρότερη και περιοριζόταν στην κατοχή του χωριού Τέμπλος και των εκτάσεων γύρω από αυτό. Το ετήσιο εισόδημ;a της ανερχόταν, κατά τα τέλη του 15ου αιώνα, σε 200 δουκάτα.

 

Ωστόσο σχεδόν πάντοτε αποτελούσε ημιανεξάρτητο φέουδο, που αναφέρεται και ως Praeceptoria Templi, το οποίο διατηρούσε την αυτοτέλεια του. Μόνο στα 1472 ο τότε μέγας κομμαντάτωρ (διοικητής της Μεγάλης Κομμανταρίας) Νικόλαος Ζαπλάνα είχε εγείρει αξιώσεις επί της Κομμανταρίας του Τέμπλους, ζητώντας να υπαχθεί στη Μεγάλη Κομμανταρία. Όμως ο τότε κάτοχος του Τέμπλους Hisbert de Villεneuve απέκρουσε την αξίωση αυτή, επιμένοντας στη δική του αυτοτέλεια. Δημιουργήθηκε έτσι ζήτημα, που λύθηκε με παρέμβαση του μεγάλου μαγίστρου Giovanni Battista Orsini. Ο τελευταίος είχε προτείνει να διατηρήσει το Τέμπλος την αυτονομία του όσο καιρό θα βρισκόταν στη ζωή ο de Villeneuve, μετά δε το θάνατ;o του θα ενσωματωνόταν στη Μεγάλη Κομμανταρία.

 

Δεν είναι γνωστό εάν εφαρμόστηκε η διευθέτηση αυτή. Πιθανώς η Κομμανταρία του Τέμπλους να περιήλθε επίσης στην ιδιοκτησία της οικογένειας Κορνάρο αμέσως μετά την κατάκτηση της Κύπρου από τη Βενετία (1489).