Φιλόσοφος

Image

Μεσαιωνικός οικισμός της Κύπρου, που δεν υφίσταται σήμερα, στην περιοχή των σημερινών λεγομένων Κοκκινοχωριών. Ο οικισμός δεν αναφέρεται σε παλαιές πηγές. Η μόνη δε περί αυτού πληροφορία την οποία έχουμε, είναι ότι βρίσκεται σημειωμένος σε παλαιούς χάρτες.

 

Στον χάρτη της Κύπρου του Abraham Ortelius για παράδειγμα, του έτους 1573, καθώς και σε άλλους, ο οικισμός σημειώνεται ως Filosvo ή Filosuo και τοποθετείται νοτιοδυτικά του χωριού Ligopetri (=Λιοπέτρι) αλλά και περίπου ανατολικά του χωριού Opinidia (=Ορμίδια), δηλαδή περίπου στην περιοχή του σημερινού χωριού Ξυλοφάγου (το οποίο δεν σημειώνεται στον χάρτη).

 

Η ονομασία αυτή, εάν «μεταφραστεί» στην πραγματική ελληνική, δίνει όνομα περίπου «Φιλόσοφος», το πλησιέστερο προς εκείνο των παλαιών χαρτών.

 

Χωριό με την ονομασία Παλιόσοφος υπάρχει κοντά στον Καραβά (επαρχία της Κερύνειας), άρα η λέξη «σοφός» απαντάται ως ονομασία τοπωνυμίων στην Κύπρο, και συνεπώς δεν είναι απίθανο και ο συγκεκριμένος αυτός οικισμός της περιοχής των Κοκκινοχωριών να ονομαζόταν Φιλόσοφος.