Κτήμα

Image

Το μέχρι το 1970 όνομα της σημερινής πρωτεύουσας της επαρχίας Πάφου. Από το 1970 η πόλη μετονομάστηκε επίσημα και πήρε το όνομα Πάφος. Το Κτήμα διαδέχθηκε, ως πρωτεύουσα της επαρχίας, τη Νέα Πάφο και υπήρχε ήδη ως πόλη τον 12ο αιώνα μ.Χ. Μετά την υποταγή της Κύπρου στους Φράγκους (1192), η περιοχή της πόλης απετέλεσε βασιλικό κτήμα (Domaine Royale) και ως τέτοιο παραχωρήθηκε, το 1193, από τον Γκυ ντε Λουζινιάν στον πρώην κοντόσταυλο της Ιερουσαλήμ  Αμωρύ. Από την ονομασία Βασιλικό Κτήμα, με την εγκατάλειψη του επιθέτου, η πόλη πήρε το όνομα Κτήμα, το οποίο διατήρησε ως την πρόσφατη αντικατάστασή του από το όνομα Πάφος. Σε παλαιούς χάρτες, όπως εκείνος του Abraham Ortelius του 1573, υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των πόλεων της Νέας Πάφου (που σημειώνεται ως Baffo ή Paphos) και του Κτήματος (που σημειώνεται ως Chtima) Για την ιστορία του Κτήματος και άλλες πληροφορίες για την πόλη βλέπε στο λήμμα Πάφος.