Χαρίνος Χαρίνου

Image

Αξιωματούχος στην Κύπρο επί Πτολεμαίων (Ελληνιστικά χρόνια), μάλλον κατά τον 2ο π.Χ. αιώνα, στον οποίο χρονολογείται η αλφαβητική επιγραφή στην οποία κι αναφέρεται.

 

Η αλφαβητική αυτή επιγραφή βρέθηκε στην Αμαθούντα κι αναφέρει ένα ιερό διάταγμα που είχε εκδοθεί από έναν άλλο αξιωματούχο του Πτολεμαϊκού βασιλείου, τον Αριστίωνα* τον αγήτορα, τον γιο του Αντήνορος.

 

Και οι δυο αυτοί αξιωματούχοι, ο Χαρίνος Χαρίνου και ο Αριστίων Αντήνορος, αναφέρεται ότι είχαν διατελέσει στρατηγοί, δηλαδή κυβερνήτες της Κύπρου και γυμνασίαρχοι. Εξ αυτών ο Χαρίνος ήταν και αρχιερέας της Αφροδίτης και είχε, πάντοτε σύμφωνα προς την επιγραφή, βγάλει διάταγμα με το οποίο καθιέρωνε ειδικές θυσίες υπέρ της ευημερίας του λαού της Αμαθούντος και των καρπών (..πέρ τς σωτηρίας το  μαθουσίων δήμου καί τν καρπν...).   Τις τελετές αυτές, που προφανώς ήταν αφιερωμένες στην Αφροδίτη, συστηματοποίησε ο Αριστίων που επίσης ήταν αρχιερέας της θεάς, οπότε γράφτηκε και το ιερό διάταγμα της επιγραφής. Αυτός αναφέρεται και ως γήτωρ (=γήτωρ), αξίωμα ιερατικό. Ήταν, δηλαδή, εκείνος που διηύθυνε τις τελετές και τις προσφορές προς την Αφροδίτη.

 

Όπως προκύπτει από το κείμενο της επιγραφής, η περίοδος εκείνη (που δεν είναι καθορισμένη με ακρίβεια) υπήρξε προβληματική για την Αμαθούντα και ιδιαίτερα στον τομέα της γεωργικής παραγωγής (ίσως ανομβρίες ή ασθένειες ή και άλλοι λόγοι). Έτσι καθιερώθηκαν οι ειδικές τελετές που απευθύνονταν στη θεά Αφροδίτη η οποία, εκτός των άλλων ιδιοτήτων της, ήταν και θεά της βλάστησης και της καρποφορίας της γης. Στην Αμαθούντα, εξάλλου, η θεά λατρευόταν επίσης και διέθετε φημισμένο ναό επί κορυφής του λόφου (ακροπόλεως) που δέσποζε της πόλης (κι όπου οι πρόσφατες ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια του ναού αυτού).

 

Τόσο ο Χαρίνος όσο και ο Αριστίων, ως κυβερνήτες της Κύπρου, διέμεναν μάλλον στην Πάφο που ήταν τότε και η πρωτεύουσα της Κύπρου. Ως αρχιερείς της Αφροδίτης, θα πρέπει να ηγούνταν των τελετών στο φημισμένο ιερό της θεάς στην Παλαίπαφο. Ωστόσο ο δεύτερος, τουλάχιστον, είχε ηγηθεί και των ειδικών τελετών που έγιναν τότε στην Αμαθούντα, προς τιμήν της Αμαθουσίας Αφροδίτης.

 

Πιστεύουμε ότι ο Αριστίων υπήρξε διάδοχος του Χαρίνου στα αξιώματα του κυβερνήτη της Κύπρου και του αρχιερέα της Αφροδίτης.  Φαίνεται δε ότι οι ειδικές τελετές στην Αμαθούντα υπέρ της γεωργικής ευφορίας αποφασίστηκαν από τον Χαρίνο λίγο πριν από την αντικατάστασή του, και θεσμοθετήθηκαν από τον διάδοχό του Αριστίωνα ευθύς αμέσως μετά τη διαδοχή. Ο Χαρίνος όμως πρόλαβε και ηγήθηκε των τελετών την πρώτη φορά, οπότε ο Αριστίων θα ηγήθηκε αυτών τον αμέσως επόμενο χρόνο.

 

Με το ιερό διάταγμα της επιγραφής εκαλείτο επίσης η πόλη της Αμαθούντος να επιδείξει στοργή και να συμπαρασταθεί ενεργά στην τάξη των γεωργών.