Επιτροπή Αυτονομίας Κύπρου

Επιτροπή που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1937 και έδρασε για μερικά χρόνια. Ιδρυτές και μέλη της ήταν Κύπριοι που ζούσαν στο Λονδίνο. Η Επιτροπή υπεστήριζε την παροχή αυτονομίας στο λαό της Κύπρου, μέσω ενός φιλελεύθερου Συντάγματος. Προς τούτο προέβη σε διάφορες, κατά καιρούς, ενέργειες, μεταξύ των οποίων ήταν και η υποβολή προς την αγγλική κυβέρνηση, το 1939, εγγράφου με απαιτήσεις και συγκεκριμένες εισηγήσεις.