Ατμεσού Atmesu

Image

Βασιλιάς στην αρχαία Κύπρο (7ος π.Χ. αι.), ένας από τους ελάχιστους γνωστούς βασιλιάδες της Ταμασσού. Στο γνωστό πρίσμα του Εσσαρχαδώνος, που χρονολογήθηκε στο 673/2 π.Χ., αναφέρονται δέκα κυπριακά βασίλεια, μαζί με τα ονόματα των βασιλιάδων τους που φαίνεται ότι πλήρωναν φόρο υποτέλειας στον βασιλιά των Ασσυρίων. Ως βασιλιάς της Ταμασσού αναγράφεται ο Ατμεσού. Δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία για τον βασιλιά αυτόν.