Πέτρος Α' Λουζινιάν

Μεγάλη περιοδεία στην Ευρώπη

Image

Ο βασιλιάς Πέτρος αντιμετώπιζε ακόμη σοβαρό πρόβλημα αναγνώρισής του ως κατόχου του θρόνου της Κύπρου, αφού ο αντεκδικητής, ανεψιός του Ούγος, είχε προσφύγει στον πάπα υποστηριζόμενος κι από τον βασιλιά της Γαλλίας. Αφού πιο πριν ο Πέτρος είχε στείλει στον πάπα εκπροσώπους του ευγενείς να υποστηρίξουν την υπόθεσή του, χωρίς αποτέλεσμα, τώρα παρέστη ανάγκη να παρουσιαστεί ο ίδιος εκεί. Το τέλος Οκτωβρίου του 1362 αναχώρησε από την Πάφο για τη Ρόδο και τη Βενετία, όπου έγινε δεκτός με τιμές. Τελικά πήγε στην Αβινιόν (έδρα των παπών αυτή την περίοδο) και παρουσιάστηκε στον πάπα Ιννοκέντιο Στ΄. Εκεί παρουσιάστηκε κι ο αντεκδικητής του θρόνου της Κύπρου και τελικά η διαφορά επιλύθηκε: ο Πέτρος αναγνωρίστηκε ως βασιλιάς κι ο Ούγος εξασφάλισε ένα υψηλό ετήσιο επίδομα.

 

Ο Πέτρος, επωφελούμενος από το ταξίδι του αυτό στην Ευρώπη, προσπάθησε να πείσει τους ισχυρούς ηγεμόνες της να τον ενισχύσουν, διοργανώνοντας μια νέα μεγάλη σταυροφορία προς απελευθέρωση των Αγίων Τόπων και του βασιλείου των Ιεροσολύμων που του ανήκε. Το ζήτημα αυτό ο Πέτρος συζήτησε με τον νέο πάπα που είχε εκλεγεί τότε, μετά τον θάνατο του προηγούμενου, που ήταν ο Ουρβανός Ε΄. Για τον ίδιο λόγο ταξίδευσε στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, ενώ επεσκέφθη και ισχυρές πόλεις όπως η Γένουα, η Βενετία, μέχρι και η Πράγα. Συναντήθηκε με αρκετούς μονάρχες (στο Λονδίνο είχε γίνει η γνωστή συνάντηση των πέντε βασιλιάδων: Κύπρου, Αγγλίας, Σκωτίας, Γαλλίας και Δανίας, όπως εικονίζει κι ο γνωστός πίνακας του Ch. Taylor), παρατείνοντας αρκετά την περιοδεία του. Αν και όμως παντού γινόταν δεκτός με τιμές και με ακριβά δώρα, ωστόσο δεν κατόρθωσε να πείσει τους μονάρχες αυτούς να συμμετάσχουν σε μια νέα πανευρωπαϊκή και παγχριστιανική περιπέτεια στην Ανατολή.

 

Στο μεταξύ η Κύπρος, που εδιοικείτο από τον πρίγκιπα Ιωάννη, αδελφό του Πέτρου που παρέμεινε ως αντιβασιλιάς, αντιμετώπιζε προβλήματα: μια μεγάλη επιδημία το 1363 που αφάνισε πολλούς κατοίκους του νησιού (μεταξύ των νεκρών ήταν και η Εχίβη, αδελφή του βασιλιά Πέτρου)˙ οι Τούρκοι, ακούγοντας ότι ο λαός στην Κύπρο ξεκληριζόταν, άρχισαν να διενεργούν επιδρομές και λεηλασίες˙ ταυτόχρονα ένα επεισόδιο μεταξύ Κυπρίων και Γενουατών ναυτικών στην Αμμόχωστο εξελίχθηκε σε πολιτικό θέμα που είχε προεκτάσεις κι επεισόδια με πολλούς σκοτωμούς. Ο Πέτρος, που έτυχε να βρίσκεται τότε στη Γένουα, διαπραγματεύθηκε και υπέγραψε συνθήκη με τους Γενουάτες όπου, μεταξύ άλλων, καθορίζονταν και οι όροι για τη γενουατική παροικία της Κύπρου, εμπορικοί και άλλοι.