Γρηγόριος χωρεπίσκοπος

Image

Χωρεπίσκοπος Μεσαορίας από το Μάρτιο του 2008, οπότε και ιδρύθηκε η Χωρεπισκοπή Μεσαορίας στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Εκκλησίας της Κύπρου. Ο χωρεπίσκοπος Γρηγόριος γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 25 Φεβρουαρίου 1968. Αποφοίτησε από τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1990 και παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Birmingham, στο Selly Oak College, Αγγλία, και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996). Διπλωματούχος του Πανεπιστημίου Αθηνών με ειδίκευση στην Πατρολογία. Ειδικεύθηκε επίσης στους τομείς Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1996 – 2000), Παλαιολογίας και Επιγραφικής (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1988 – 1991) , Πληροφορικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993) και Οικολογικού Ζητήματος και αντιμετώπισής του από την Εκκλησία (Ορθόδοξο Κέντρο Οικουμενικού Πατριαρχείου, Γενεύη, 1992).

 

Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης στον τομέα των Πατερικών Σπουδών της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1989 – 2000). Προσέφερε επίσης υπηρεσίες στο κατηχητικό έργο της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και εργάστηκε και ως υπεύθυνος της διεύθυνσης της Φοιτητικής Εστίας της Μητρόπολης Ηλείας στην Αθήνα (1992 – 2000). Ταυτόχρονα, από το 1992, είχε οριστεί και ως ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, από τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α΄.

 

Δίδαξε, από το 2001, ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης. Πήρε επίσης μέρος σε διεθνή θεολογικά και βυζαντινολογικά συνέδρια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες και υπήρξε συνεργάτης στην οργάνωση παρομοίων συνεδρίων. Μελέτες και άρθρα του δημοσιεύθηκαν σε επιστημονικές εκδόσεις.

 

Η εκλογή του ως χωρεπισκόπου Μεσαορίας έγινε στη Λευκωσία στις 29 Μαρτίου 2008 και η χειροτονία του έγινε την επομένη από τον αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄.