Ακρωτήρι

Οικισμός που υπήρχε κατά τον Μεσαίωνα. Βρισκόταν στην ανατολική ακτή της χερσονήσου της Καρπασίας, και αναφέρεται στο Χρονικόν του Βουστρώνιου. Σε παλαιούς χάρτες ο οικισμός σημειώνεται ως Cavo.