Νευρολογίας και Γενετικής Ινστιτούτο

Image

Το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου ιδρύθηκε το 1991 στη Λευκωσία, κοντά στο αεροδρόμιο, ως ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός δικοινοτικός οργανισμός, με σκοπό την ανάπτυξη ιατρικών και ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα της νευρολογίας και των κληρονομικών ασθενειών γενικότερα. Δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μέσω της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες.

 

Το Ινστιτούτο έχει τους ακόλουθους στόχους:

 

1. Την προσφορά εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών σε όλους τους Κυπρίους σε θέματα νευρολογίας, γενετικής και μοριακής ιατρικής και να προσφέρει διάγνωση και θεραπεία σε αυτές τις ασθένειες και για τις δύο κοινότητες της Κύπρου.

 

2. Να αναπτύξει προληπτικά προγράμματα με την εισαγωγή και συνεχή ανάπτυξη εξειδικευμένων νέων μεθοδολογιών και προσεγγίσεων για προγεννητική διάγνωση και άλλες τεχνικές μοριακής ιατρικής.

 

3. Την ανάπτυξη και εμπέδωση ερευνητικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην κατεύθυνση των νευροεπιστημών και όλων των κληρονομικών ασθενειών.

 

4. Να λειτουργήσει σαν κέντρο αναφοράς για την διάγνωση και πρόγνωση κληρονομικών ασθενειών στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης και Μέσης Ανατολής με την παράλληλη ανάπτυξη προγραμμάτων συνεργασίας με ιατρικά κέντρα και πανεπιστήμια στις γειτονικές χώρες καθώς και χώρες της Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

 

Από εργαστηριακής απόψεως υπάρχουν τα ακόλουθα τμήματα: Τμήμα Μοριακής Παθολογίας και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου, Τμήμα Βιοχημικής Γενετικής, Τμήμα Μοριακής Γενετικής και έμφαση σε διάφορους ιδιαίτερους τομείς όπως είναι η θαλασσαιμία, οι νευρογενετικές ασθένειες, η μοριακή νεφρολογία, η μοριακή καρδιολογία, καθώς επίσης η κυστική ίνωση και ο οικογενής μεσογειακός πυρετός. Λειτουργεί επίσης το μοναδικό στην Κύπρο εγκεκριμένο εργαστήριο για δικανική ιατρική και έλεγχο πατρότητας. Άλλα τμήματα είναι το Τμήμα Κυτταρογενετικής και το Τμήμα Μοριακής Ιολογίας και Τμήμα Τεχνητής Νοημοσύνης για ανάπτυξη εφαρμοσμένων προγραμμάτων στην κλινική έρευνα και διάγνωση. Ιδιαιτέρως επιτυχή υπήρξαν προγράμματα στον τομέα της διερεύνησης και εντοπισμού πληθυσμών υψηλού κινδύνου για ασθένειες όπως η κυστική ίνωση, η μυϊκή δυστροφία και διάφορες κληρονομικές νεφροπάθειες καθώς επίσης και κληρονομικές καρδιοπάθειες.

 

Ιδιαίτερο ρόλο διαδραματίζει το Ινστιτούτο στην ταυτοποίηση λειψάνων αγνοουμένων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Επίσης προσφέρει  υπηρεσίες στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για αναλύσεις αστυνομικών τεκμηρίων.