Αλάς

Image

Η αλόη. Aloe vera. Οικογένεια: Λειριωδών. Αγγλ: Aloe. Είναι αυτοφυόμενο στην Κύπρο φυτό κοσμητικό, φαρμακευτικό και αντιβασκανικό, όπως η αβρόσσ’ιλλα.