Σοσιαλδημοκρατών Νεολαία

Image

Η Νεολαία Σοσιαλδημοκρατών (ΝΕ.ΟΣ.) είναι η οργάνωση νεολαίας του Κινήματος Σοσιαλδημοκρατών ΕΔΕΚ, το οποίο διαδέχθηκε (το 2000) το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ. Η Νεολαία Σοσιαλδημοκρατών αποτελεί συνέχεια της Σοσιαλιστικής Νεολαίας ΕΔΕΝ.

 

Στόχοι της Νεολαίας Σοσιαλδημοκρατών είναι, μεταξύ άλλων:

 

Η δημοκρατική διεκδίκηση και εξασφάλιση των δικαιωμάτων κάθε νέου για δωρεάν δημόσια παιδεία σε όλα τα επίπεδα, για εργασία, αξιοκρατία και ισότιμη συμμετοχή στην πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή του τόπου. Άμεση εφαρμογή και στην Κύπρο των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και κατοχύρωση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όπως αυτά προβλέπονται και προστατεύονται απο τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και από το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο για όλους τους Κυπρίους.

 

Η δομή της ΝΕ.ΟΣ. είναι η εξής: Το Παγκύπριο Συνέδριο (όλα τα μέλη της ΝΕΟΣ), το Κεντρικό Συμβούλιο (29 εκλελεγμένα μέλη), η Εκτελεστική Γραμματεία (9 εκλελεγμένα μέλη), οι Επαρχιακές Επιτροπές και οι Τοπικές και Περιφερειακές Επιτροπές.

 

Σε μεγάλο βαθμό οι δραστηριότητες της ΝΕ.ΟΣ. σχετίζονται με το πολιτικό πρόβλημα της Κύπρου. Επιδίδεται επίσης σε δραστηριότητες ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμη για τα προβλήματα της νεολαίας και μεθόδευση τρόπων επίλυσής τους, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, καλοκαιρινές κατασκηνώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ Νεολαίας και συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και διεθνή φεστιβάλ Νεολαίας, δραστηριότητες προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και οικολογικές εκδρομές στην Κύπρο κ.α.

 

Η ΝΕ.ΟΣ. είναι πλήρες μέλος της Διεθνούς ΄Ένωσης Σοσιαλιστικών Νεολαιών (IUSY) και πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Οργάνωσης Σοσιαλιστικών Νεολαιών (ECOSY-YES).