Δύση και Κύπρος

Χριστιανισμός

Image

Η χριστιανική επικράτηση στην Κύπρο στους πρώτους αιώνες μ.Χ., όπως και σ’ όλη την Μεσόγειο, απομάκρυνε και την Κύπρο από τον δυτικό κόσμο και πολιτισμό και την εισήγαγε σε κράμα πνευματικό ελληνικό - δυτικό και ανατολικό. Η μεικτή αυτή κατάσταση, καθώς και η διελκυστίνδα πολιτικών και στρατιωτικών επιρροών Δύσης και Ανατολής συνεχίζεται ως τις μέρες μας. Για τη Βυζαντινή περίοδο βλ. λήμμα Βυζάντιο και Κύπρος. Για την περίοδο ως την κατάκτηση της Κύπρου από τους Τούρκους, βλ. λήμματα Φραγκοκρατία και Bενετία και Κύπρος.