Αλέξανδρος άρχοντας Κουρίου

Το όνομά του φέρεται σε ορειχάλκινο δακτύλιο από το Κούριον, μαζί με τα ονόματα τριών άλλων συναδέλφων του, του Μοσχίωνος, του Εύφρονος και του Νικάνορος, καθώς και το όνομα του γραμματέα της πόλης Επίθερσου. Πιθανώς του 104/103 π.Χ.