Αρισταγόρας

Με το όνομα αυτό αναφέρονται μερικοί αφιερωτές αγαλμάτων σε ναούς της Κύπρου, σύμφωνα προς επιγραφές που έχουν βρεθεί. Ένας Αρισταγόρας γιος του Ονασία αναφέρεται, σε συλλαβική επιγραφή του 4ου π.Χ.αι. που βρέθηκε στην ακρόπολη του Κουρίου, ως αφιερωτής σε έναν ήρωα Περσεύτα (Περσέα;). Ένας άλλος Αρισταγόρας αναφέρεται σε επιγραφή από την Αμαργέτη της Πάφου, ως αφιερωτής στον Οπάονα Μελάνθιον Απόλλωνα. Σε μια επιγραφή του 3ου/2ου π.Χ. αι. που βρέθηκε στους Δελφούς κι αποτελεί κατάλογο των θεωροδόκων πόλεων της Κύπρου και των εκπροσώπων τους, δηλαδή εκείνων που υποδέχονταν τους απεσταλμένους των Δελφών για να μαζέψουν τα τάματα, αναφέρεται κι ένας Αρισταγόρας Αρισταγόρα. Αυτός υποδέχθηκε τους θεωρούς των Δελφών εκ μέρους μιας κυπριακής πόλης που είναι πολύ φθαρμένη στην επιγραφή, ίσως της Αρσινόης.