Δημήτηρ

Τύπος του ονόματος της θεάς Δήμητρας, που απαντάται στην αρχαία Κύπρο, όπως προκύπτει από επιγραφή αφιερωματική που βρέθηκε στο Κούριον. Η επιγραφή σε αφιέρωμα προς τη θεά από κάποιον Ελλόοικον Ποτήσιον, χρονολογείται στον 4ο π.Χ. αιώνα και είναι δίγραφη: αλφαβητική και συλλαβική. Στην πρώτη γραφή το όνομα της θεάς διαβάζεται: Δήμητρι. Στη δεύτερη γραφή διαβάζεται: Δάματρι. Και στις δυο περιπτώσεις, στη δοτική του Δημήτηρ και Δαμάτηρ αντιστοίχως.