Μαγείριος ή Μαγίριος

Image

Λατρευτικό επίθετο του θεού Απόλλωνος στην αρχαία Κύπρο. Απαντάται σε διάφορες επιγραφές, προερχόμενες από την περιοχή του χωριού Πύλα (επαρχίας Λάρνακας), όπου προφανώς υφίστατο ναός του θεού.

 

Οι περισσότερες επιγραφές είναι αφιερωματικές τῷ  Ἀπόλλωνι Μαγιρί, ενώ μια απ’ αυτές αναφέρει: Ἀπόλλωνι Μαγειρί. Οι επιγραφές, συνολικά τέσσερις, χρονολογούνται στον 4ο και στον 3ο π.Χ. αιώνα.

 

Το επίθετο του θεού απαντάται τόσο σε δωρικό τύπο (Μαγίριος), όσο και σε τύπο της αττικής διαλέκτου που επικράτησε (Μαγείριος).

 

Κατά την Αρχαιότητα οι μάγειροι ήταν εκείνοι που εκτελούσαν τις θυσίες (έσφαζαν τα ζώα, τα έψηναν και τα διαμοίραζαν στους πιστούς) και που συνεπώς ασκούσαν σημαντικό θρησκευτικό λειτούργημα. Ο Απόλλων φαίνεται ότι λατρευόταν στην περιοχή της Πύλας ως ο θεός προστάτης των μαγείρων. Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν, εξάλλου, δυο αγάλματα μαγείρων με στερεωμένα στο πλευρό τους τα μαχαίρια της θυσίας.