Ανόδυρτος, άκλαυστος

Image

Σε επιτύμβια πλάκα της Ρωμαϊκής εποχής που βρέθηκε στον Άγιο Σέργιο, κοντά στη Σαλαμίνα, υπάρχει γραμμένη η μοναδική ίσως στην Κύπρο κατάρα σημαντικής εκτάσεως και δριμύτητας. Χρονολογείται στον 2ο ή 3ο μ.Χ. αιώνα:

 

...ἀλλ' ἀνόδυρτος, ἂκλαυστος,

ρηπιζόμενος πρός κῦνα δεινόν

καί ἐχιδνῆς φυσήματος ἒστω...

 

Τέτοιου είδους κατάρες απαντώνται και σε επιγραφές από το Κούριο και σε μεταγενέστερα λαϊκά ξόρκια και γητειές. Πρβλ. και αξαγόρευτος ή αξιγόρευτος, που απαντάται σε μεσαιωνικά κυπριακά κείμενα.