Ροδοκλής Ροδοκλέους

Image

Κύπριος της Αρχαιότητας (Ρωμαϊκοί χρόνοι), ο οποίος, σύμφωνα με επιγραφή από τα Μανδριά της Πάφου, λεγόταν και Στασικράτης. Στην επιγραφή αυτή, χαραγμένη σε βάση αγάλματος, που πιθανώς παρίστανε τον Ροδοκλή, ο τιμώμενος ονομάζεται αρχιερέας του Θεού Σεβαστού Καίσαρος, δηλαδή του Οκταβιανού Αυγούστου, στο νησί. Η τιμητική αφιέρωση του αγάλματός του στην Παφία Αφροδίτη έγινε από το Κοινόν των Κυπρίων επειδή ο Ροδοκλής ανέλαβε εθελοντικά το έργο του «αγωνοθέτη», δηλαδή του προέδρου και ελλανοδίκη των πρώτων «πενταετηρικών* αγώνων που έγιναν στην Πάφο προς τιμήν του Καίσαρος Γερμανικού. Ο Καίσαρ Γερμανικός ήταν ανεψιός και θετός γιος του αυτοκράτορα Τιβέριου, που διαδέχθηκε τον Οκταβιανό Αύγουστο. Ο Germanicus Julius Caesar, ο οποίος έγινε γνωστός και δοξάστηκε για τις μεγάλες του στρατιωτικές νίκες εναντίον των Γερμανών, πέθανε από δηλητηρίαση στη Συρία το 19 μ.Χ. Ο θάνατός του συγκίνησε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Είναι πολύ πιθανόν, σύμφωνα με την άποψη του Κυρ. Χατζηϊωάννου (ΑΚΕΠ , Δβ,177), να διοργανώθηκαν και στην Πάφο, προς τιμήν του Γερμανικού, οι «Καισαρογερμανίκειοι», όπως ονομάζονται, αγώνες που προγραμματίστηκαν να επαναλαμβάνονται κάθε πέμπτο χρόνο και για τούτο χαρακτηρίζονται «πενταετηρικοί». Σ' αυτούς τους πρώτους «πενταετηρικούς» αγώνες ο Ροδοκλής Ροδοκλέους πρόσφερε τις υπηρεσίες του ως «αγωνοθέτης» και έδωσε κύρος σ' αυτούς με την ιδιότητά του ως αρχιερέως του Θεού Οκταβιανού Αυγούστου. Η σχετική επιγραφή είναι η ακόλουθη:

 

Ἀφροδίτῃ Παφίᾳ/Κυπρίων τό Κοινόν Ροδοκλέα Ροδοκλέους τόν/καί Στασικράτην, ἀρχιερασάμενον νησιωτικῶς τοῦ Θεοῦ/Σεβαστοῦ Καίσαρος, τόν αὐθαίρετον ἀγωνοθέτην τῶν/ἀχθέντων ὑπό τοῦ Κοινοῦ Κυπρίων πρώτως ἐν Σεβαστῇ/Πάφῳ νησιωτικῶν ἱερῶν ἀγώνων πενταετηρικών/Καισαρογερμανικείων, ἀρετῆς χάριν.