Κεραιάτης

Image

Ένα από τα επίθετα του Απόλλωνος, με τα οποία ο θεός είχε λατρευθεί στην αρχαία Κύπρο. Σε αλφαβητική επιγραφή πάνω σε υδρία, του 3ου π. Χ. αιώνα, που βρέθηκε σε περιοχή του χωριού Πύλα (επαρχία Λάρνακας), υπάρχει η αφιέρωση:

Ἀπόλλωνι       

Κεραιάτῃ

Ἀπολλώνιος

Μένωνος ἀνέθηκε.

 

Δηλαδή:

 

Στον Απόλλωνα

Κεραιάτην

ο Απολλώνιος, γιος

του Μένωνος, αφιέρωσε.

 

Το επίθετο Κεραιάτης, που δίδεται στο θεό, σημαίνει κερασφόρος. Με το ίδιο επίθετο, που απαντάται στον τύπο Κεραιάτας, ο Απόλλων λατρευόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αρκαδία.

 

Εξάλλου, στον Απόλλωνα αποδίδεται το γνωστό άγαλμα ενός κερασφόρου θεού που βρέθηκε σε ιερό της αρχαίας πόλης της Έγκωμης - Αλασίας και χρονολογείται στον 12ο π.Χ. αιώνα ή στα τέλη του 13ου. Βλέπε γι’ αυτό, καθώς και για το ιερό του κερασφόρου θεού, στο λήμμα Έγκωμη. Βλέπε επίσης λήμμα γλυπτική.