Πολύκτητος Τίμωνος

Κύπριος αγγειοπλάστης της Αρχαιότητας. Το όνομα του και την ιδιότητα του διασώζει αναθηματική επιγραφή σε πήλινο αγγείο που βρέθηκε στο Κούριον. Το όνομα του Πολύκτητου είναι το μόνο όνομα κεραμέως που διασώθηκε από την αρχαία Κύπρο. Ο Πολύκτητος έζησε πιθανώς τον 1ο αιώνα μ.Χ.