Ερμόδοτος Κεκροπίδης

Αναφέρεται σε επιγραφή που βρέθηκε στην Κάτω Πάφο και που χρονολογήθηκε στον 1ο π.Χ. αιώνα. Σύμφωνα προς την επιγραφή, ο Ερμόδοτος που ήταν Αθηναίος (Κεκροπίδης), αφιέρωσε στην πόλη των Παφίων ένα άγαλμα της θεάς Αθηνάς, παρόμοιο με το χρυσελεφάντινο άγαλμα του Φειδία στον Παρθενώνα, χωρίς όμως να κρατεί η θεά το δόρυ και την ασπίδα της. Όπως εξηγείται στην επιγραφή, η θεά Αθηνά δεν είχε ανάγκη τα όπλα της αφού θα εφιλοξενείτο στην Πάφο από την Αφροδίτη, θεά του έρωτα.