Βααλράμ Baalram

Κύπριος βασιλιάς στο αρχαίο βασίλειο του Κιτίου. Το όνομά του φανερώνει την φοινικική του καταγωγή. Φέρεται ότι βασίλευσε περί το 396 π.Χ. Πιθανό να ήταν ο διάδοχος του επίσης φοινικικής καταγωγής βασιλιά του Κιτίου Βααλμελέκ Β' (425 - 400 π.Χ.).