Νάος

Image

Επίθετο του Διός στην αρχαία Κύπρο. Σε συλλαβική επιγραφή που βρέθηκε στην περιοχή των αρχαίων Γόλγων, και που είναι πιθανώς του 6ου ή 7ου π.Χ. αιώνα, αναφέρεται:

 

Ἀρά ἀ Νάῳ.

 

Δηλαδή:

 

Στον Νάο το τάμα (αφιέρωμα).

 

Το επίθετο Νάος του Διός μαρτυρείται και σε διάφορα άλλα αρχαία ελληνικά μέρη, όπως και το παρόμοιο Νάιος.