Αριστοκράτης υπομνηματογράφος

Σε επιγραφή των Ελληνιστικών χρόνων που βρέθηκε στην Παλαίπαφο, αναφέρεται μεταξύ άλλων και το όνομα του Αριστοκράτη, «συγγενοῦς καί ὑπομνηματογράφου». Συγγενείς του βασιλιά ονομάζονταν οι αυλικοί αξιωματούχοι. Υπομνηματογράφοι ήσαν οι συντάκτες υπομνημάτων του βασιλιά, κι ανήκαν στην ομάδα των ανώτατων αξιωματούχων του Πτολεμαϊκού κράτους. Στην ίδια επιγραφή ο Αριστοκράτης αυτός ονομάζεται και επίτιμο μέλος των Κυπρίων «περί τόν Διόνυσον τεχνιτῶν», δηλαδή ηθοποιών του θεάτρου. Σύζυγος του Αριστοκράτη ήταν η Αριστονίκη, κόρη του Αμμωνίου, που τιμήθηκε από την πόλη της Πάφου από ευγνωμοσύνη, όπως αναφέρει η ίδια επιγραφή.

 

Το γεγονός ότι ένας ανώτατος κρατικός αξιωματούχος και «συγγενής» του βασιλιά Πτολεμαίου (άγνωστο ποιου απ' όλους) είχε σχέσεις με τους ηθοποιούς του θεάτρου και θεωρούσε τιμητικό να αποτελεί επίτιμο μέλος τους, καταδεικνύει πόσο πολύ εκτιμάτο την εποχή εκείνη η τέχνη του θεάτρου στην Κύπρο.